ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
12.50€
1 سال
12.50€
1 سال
12.50€
1 سال
.net
14.50€
1 سال
14.50€
1 سال
14.50€
1 سال
.org
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.pt
15.00€
1 سال
N/A
15.00€
1 سال
.com.pt
15.00€
1 سال
N/A
15.00€
1 سال
.info
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.biz
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.name
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.us
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.eu
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.co
38.00€
1 سال
38.00€
1 سال
38.00€
1 سال
.me
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
25.00€
1 سال
.tv
48.00€
1 سال
48.00€
1 سال
48.00€
1 سال
.tel
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.mobi
21.00€
1 سال
21.00€
1 سال
21.00€
1 سال
.xxx
120.00€
1 سال
120.00€
1 سال
120.00€
1 سال
.es
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.de
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.co.uk
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.it
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.fr
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.app
21.00€
1 سال
21.00€
1 سال
21.00€
1 سال
.yt
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains